หาเราวันนี้: Thai: +66 94 373 8998 | Call us today: English: +66 85 179 8729

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” มีหน้าที่ดูแลการกระทำใดๆ ก็ตามที่ทางเว็บไซต์ อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากผู้เข้าใช้เว็บไซต์ อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด www.isanrealestate.com (“ไซต์”) (โดยแต่ละคนจะใช้คำว่า “ผู้เข้าใช้”) โดย “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้จะถูกนำมาปรับใช้กับไซต์แห่งนี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ทาง เรียล เอสเตท เวิร์ดเพรส ธีมได้จัดบริการไว้ให้

ข้อมูลส่วนบุคคล

มีความเป็นไปได้ที่ทางเว็บไซต์ของเราจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้โดยวิธีการหลากหลายรูปแบบ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ การให้บริการ ลักษณะพิเศษต่างๆ หรือแม้กระทั่งแหล่งข้อมูล ที่นำเสนอไว้ให้ผู้เข้าใช้ในไซต์ของเรา ผู้เข้าใช้สามารถเข้าถึงไซต์ของเราโดยไม่ออกนาม ทางเว็บไซต์ของเราจะทำการเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้ในกรณีที่ผู้เข้าใช้ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นอย่างสมัครใจเท่านั้น ผู้เข้าใช้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ไซต์ของเราได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ การปฏิเสธดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้เข้าใช้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมบางรายการของเราได้

ข้อมูลทั่วไป

มีความเป็นไปได้ที่ทางเว็บไซต์ของเราจะทำการรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าใช้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าใช้มีปฏิสัมพันธ์กับไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวหมายความรวมไปถึง ชื่อเบราส์เซอร์ ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของผู้เข้าใช้ อาทิ ระบบปฏิบัติการและ ISP ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ตลอดจนข้อมูลในส่วนอื่นๆ

คุกกี้ของเว็บเบราส์เซอร์

ทางเว็บไซต์ของเราอาจจะมีการใช้ “คุกกี้” เพื่อประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นของผู้เข้าใช้ เว็บเบราส์เซอร์ของผู้ใช้มักจะมีคุกกี้บันทึกไว้ในฮาร์ดไดร์ฟอยู่เสมอๆ เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามและบ่อยครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้ ผู้เข้าใช้สามารถตั้งค่าปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ หรือตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนก่อนที่จะมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากผู้เข้าใช้ทำการตั้งค่าเช่นนั้นอาจทำให้ไซต์บางส่วนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

เราจะรักษาข้อมูลของผู้เข้าใช้เช่นไร

ทางเว็บไซต์ของเรามีการเลือกใช้วิธีการรวบรวม การเก็บ และประมวลผลข้อมูลที่ไว้ใจได้ โดยมีการดำเนินการด้านกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลของผู้เข้าใช้จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการยินยอม การปรับเปลี่ยน การเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อผู้เข้าใช้ รหัสผ่าน ธุรกรรมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่ทางไซต์ได้รวบรวมไว้

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำการขาย แลกเปลี่ยนหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้แก่ผู้อื่น อาจมีการแบ่งปันข้อมูลทางประชากรทั่วๆ ไปแบบรวบยอด ซึ่งมิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมไซต์หรือผู้เข้าใช้ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือที่น่าเชื่อถือและผู้โฆษณาตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด มหาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะมีการระบุวันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริเวณด้านล่างของเพจ ผู้เข้าใช้ควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน ผู้เข้าใช้ควรรับทราบและเข้าใจตรงกันว่าการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าใช้ เพื่อตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

การยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

การเข้าถึงไซต์แห่งนี้ถือเป็นยอมรับนโยบายของไซต์ของเรา หากผู้เข้าใช้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว กรุณาอย่าเข้าใช้ไซต์ของเรา เพราะหากผู้เข้าใช้ทำการเข้าถึงไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องต่อไป นั่นหมายความว่าผู้เข้าใช้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวไปแล้ว